Kriberg
från förr - skolan

 

Läsåret 1939-40 fanns ännu ingen skola i Kristineberg. Eleverna skjutsades till Björksele skola med bil. Skolstyrelsens ordförande, kyrkoherde Berlin, kontaktade överingenjör Thorné för att dryfta problemet. Det resulterade i att Thorné överlät sitt kontor, som låg vid gruvans anrikningsverk, till kommunen.

Kontoret delades in i två klassrum. Klass 1-3 med ca 10 elever (Ingeborg Holm) och klass 3-6 med ca 15 elever (Folke Lindahl)

1940-41 kunde eleverna börja i den provisoriska skolan i Kriberg. Överlärare Hedström besökte då invigningen. Skolbänkar fanns på plats, men kateder saknades. På gymnastiktimmarna kunde barnen ibland besöka anrikningsverkets badhus i bottenvåningen och duscha. Eleverna betalade då 25 öre per bad.

 

Hösten 1941 hade kommunen byggt den nya skolan. I den fanns 4 klassrum, materielrum samt ett lärarrum. Klass 1-2 hade nu 41 elever och klassen 3-6 hade 40 elever. De barn som bodde utanför samhället fick ta matsäck med sig. Senare anordnades bespisning hos någon husmor på samhället.
Observera vedhögen vid skolan.

Elevantalet växte snabbt och 1950-51 kom en tillbyggnad öster om brandmuren med ytterligare 4 klassrum. Utbyggnaden från skolklockan som nu finns på plats. En flaggstång har också kommit till. I den andra änden av skolan byggdes en bespisningslokal (usch! Jag känner fortfarande doften av fiskbullarna).

1953 kom ”Lillskolan” med ytterligare 2 klassrum.

På bilden skymtar Riksbyggena som håller på att färdigställas. Bilden bör vara från sommaren 1954. Vid skolstarten fanns nämligen en klätter-ställning uppmonterad mellan skolbyggnaderna. 

Året efter, närmare bestämt den 24 augusti 1954 var det dags för mig att göra entré i denna lokal. Jag och de övriga eleverna hade släpat med oss våra mammor. En tjej hade inte gjort det och rusade gråtande hem för att hämta henne.
Skolbänkarna var moderna jämfört med de ”helgjutna” träbänkarna i ”Storskolan”. Vår prestation den första skoldagen var att rita ett hus.

Det fanns ingen gymnastiklokal i skolan utan de fysiska aktiviteterna hölls i klassrummet. Lärarinnan (Edit Norberg) föste ihop kateder och orgel som insynsskydd för flickorna när de skulle byta om. Vi killar fick agera ”fritt” vid ombytet. Vid ett tillfälle blev det över ett par långkalsonger. Det var ingen som ville göra anspråk på dem.

Här visar Edit Norberg stolt upp sin förstaklass, Britt, Nils-Johan, Gösta, Marianne, Thomas, Britt-Marie, Kurt, Fred och på första parkett Edit, Kurt, Sven-Olof, Eva (Kickan), Bo, Gunnar, Egon och Christer.

Samma klass, men nu har parallellklassen slagits samman med den. Läraren ser fortfarande optimistisk ut. Få se om jag kan namnen:
Per-Olof, Erland, Nils-Johan, Sven-Arne, Gösta (står framför fröken igen), Kristin, Inger, Thomas, Leif, Britt-Marie,
Sonja(hennes pappa omkom i gruvan), Edit, Hjördis, Eva, Sven-Olof, Gunnar, Kurt, Åke?, Bo,
Roger, Britt, Fred och Christer

 

Skinande nya träbänkar och katedern har kommit på plats men fortfarande verkar några elever sakna skolbänkar. Vem är läraren? Kan det vara Frida Johansson?
Eleverna bör vara i närheten av 70-årsåldern numera

Här verkar läraren ha börjat resignera eller också är hon totalt utmattad efter åren med oss.
Jag försöker minnas namnen igen:
Finn Lundström ,som kom från Norge via Laisvall och så småningom blev landslagsback i ishockey,
Fred, Ronny, Egon, Kurt, Roger, Roland, Leif, Nils-Johan, Sven-Arne och Tommy,
Britt, Edit, Hjördis, Inger, Monica (Lehto), Eva (Kickan), Vanja, och Carola,
Kurt, Sven-Olof, Per-Olov, Bo, Kjell-Åke och Gunnar.

Ny lärare i fyran, Barbro Kågström.
Jag börjar med flickorna från vänster den här gången: Carola, Ellen?, Britt, Edit, Vanja?, Eva, Monica, Hjördis och Inger ( populärt med träskor),
Sven-Olof (kortbrallor och Beatlesfrisyr 1957?), Nils-Johan, Leif, Gunnar, Roger, Kurt, Fred, Bo, Egon,
Sven-Arne (bakom kortbrallan), Tommy, Finn, Per-Olov, Jan-Christer, Roland, Kjell-Åke och Kurt.
De randiga tröjorna är fotbollströjor. Vi hade två lag i klassen. Det ena med grönvitrandiga tröjor och det andra med rödvita.