Skolan kom att bli den första lokalen där man firade gudstjänst. Varje lördagsafton gick två kvinnor och ställde fram en predikstol av fanér. De klädde över katedern med ett antependium, en tygklädnad som tillverkats för detta ändamål. Man kan säga att dessa två kvinnor var de första kyrkvärdarna.
Vid större sammankomster hyrde man in sig i Frälsningsarméns lokaler.

Kyrkan i Kristineberg invigdes 1957 av dåvarande biskopen Ivar Hylander.
Sveriges yngste präst Lars Samuelsson tillträdde som pastorsadjunkt under hösten.
Lars var en nytänkare och prövade lite ovanliga metoder för att nå ut till ungdomarna. Bl a brukade han besöka danserna på Malåborg och prata i pauserna. Han var också tidig med att plocka in el-gitarrer i kyrkan.
På konfirmationsbilden till höger assisteras han av en ungersk yngling som fått en fristad i samhället efter Ungernrevolten 1956.

 

 
Prydliga grabbar fyllda av stundens allvar med undantag för Kurt-Lennart (det var populärt med dubbelnamn). Men Ulf, Stig, "Bullas", John-Olov, Brynolf, Karl-Göran, Jan, m fl håller masken.
Kriberg
från förr - kyrkan

 

 

 

 

Lucia i kyrkan. Hon skulle se from ut, medan de äldre flickorna sjöng och de minsta fyllde på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla dessa brådmogna flickor som verkar vara tio år äldre än de jämnåriga grabbarna.

Kristusbilden har inte bara präglat samhället utan även världen utanför. Någon har ex velat tolka Kristineberg som "Kristi-inne-i berget". Här finns ett par länkar till dessa "tolkare":
Jesus bilde i fjellveggen
Kristinebergsprofetian
Jesus framträder i Sverige

Gruvkyrkan, som är en ekumenisk kyrka, finns på 90m-nivån.
I anslutning till kyrkan finns ett café och ett gruvmuseum.