En "guldgruva" för gamla Kribergare

Drygt 320 urklipp och notiser från tidningar hade f d skolvaktmästaren Gustav Åström samlat på sig under årens lopp. Dessa kan du läsa under "Födelsedagar", "In Memoriam" och "Urklipp".  Hans son Ove har lagt ner ett fantastiskt arbete genom att scanna in dessa för publicering på denna hemsida.

Gustav Åström kom från Forsnäs, Sorsele och har arbetat som väg- och järnvägsbyggare (Inlandsbanan), sågverksarbetare och jordbrukare. 1941 kom han till Kriberg och började arbeta på Bolidenbolaget. Efter några år fick han anställning som skolvaktmästare. Det är ju framförallt i den egenskapen som de flesta känner honom.Vem kommer inte ihåg honom när han, iförd sina blå "Björnkläder", höll ordning på skolan.
Han var även kyrkligt engagerad, både politiskt och ideellt, ordförande i Kribergs pensionärsförening, och medlem i Björksele-Kristinebergs kyrkobrödrakår. Han var idrottsligt intresserad och därför aktiv inom IFK Kristinebergs styrelse. 
Han flyttade 1980 till Helsingborg där han avled den sista november 2006, 96 år gammal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ove Åström   (Bilden från 2005.)