Förolyckade gruvarbetare 1935-1957 (bilder)
Tommy Marklund       Malå                                  1991 eller 1992     Rensning på ett brytningsrum