B

Borgarbrandkåren i Kriberg. Kan det vara tidigt 60-tal?
Sittande från vänster: Elof Bergström, Helge Lundmark, Karl-Henrik Berglund, Sven Åström.
Bakre raden från vänster: Sigge Lindberg, Gustavsson?, Gustav Marklund, Alfons Lundqvist, Melker Isaksson, Osvar Holmqvist, Helmer Francke och Göte Bäcklund

randkåren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarbrandkåren i Kriberg. Tydligen något festligt tillfälle, med fika och levande ljus och flertalet slipsar
Främre raden från vänster: Rolf Jonsson, Sigge Lindberg, Melker Isaksson (två skämtsamma gummiarbetare), Helmer Franke, Gustav Marklund, Osvar Holmqvist.
Bakre raden från vänster: Gunnar Lundström, Elof Bergström (brukade riva biljetter på biografen), Verner Gustavsson?, Helge Lundmark, Folke Jonsson, Robert Berglund, Alfred Lundqvist, Karl-Henrik Berglund (brandchef), Göte Bäcklund, Sjöström (Konsumchef), Verner Westermark och Helge Norman.
Foto: Sven Åström

En kvinna i borgarbrandkåren. Det är brandchefens fru som tydligen har tillåtits närvara. Hon ansvarar förmodligen för fikat vid detta tillfälle.